Home

Hartelijk welkom op mijn vernieuwde website.

Na bijna 3 jaar is het tijd voor een andere opmaak en een nieuwe koers. Een koers die inzet in op één hoofdthema: de beheersing van commerciële risico´s.

Organisaties staan steeds meer onder druk om hun inkopen en aanbestedingen snel te realiseren. Via vlijmscherpe deadlines komt die last vervolgens één op één bij de aanbieders in die projecten terecht. Gelegenheid om alle uitgewisselde gegevens diepgaand te toetsen, is er nauwelijks. Al tijdens de informatie- en offertefase komen dan ook onduidelijkheden, onvolledige informatie of zelfs tegenstrijdigheden aan de oppervlakte. Een aanbesteding of aanbieding kan hierdoor stranden. Om nog maar te zwijgen van de problemen bij de uitvoering van de overeenkomst….

Er bestaat daarom dringend behoefte aan een instrument dat al in de beginfase van een commercieel traject snel een goed overzicht geeft van de factoren die het welslagen beïnvloeden.

Toekomstmuziek? Niet meer. Er is nu een oplossing beschikbaar: de commerciële risicoanalyse.

Deze analyse brengt snel en helder de commerciële voetangels en klemmen van een inkoop of aanbesteding in kaart, met aanbevelingen om deze risico´s te neutraliseren.

De analyse is in de praktijk ontwikkeld. Ze is  toepasbaar voor zowel aanbestedende, inkopende als offrerende partijen. Nieuwsgierig geworden? Mijn advies is: neem geen risico, bel Marco.

Met vriendelijke groeten,

Marco Sichtars

Geef een reactie